2 years ago

Archicad Tip #1 - Osadzanie mapy w Archicadzie

Współpracując z różnymi branżystami warto zadbać o spójność projektu, tak żeby wszystkim dobrze się pracowało. W tym celu warto osadzić mapę w Archicadzie na danego układu współrzędnych płaskich (np.1965 lub 2000).

Archicad operuje na lokalnym układzie współrzędnych. Czyli nasz środek projektu ma współrzędne x=0 i y=0. W tym miejscu przeważnie zaczynamy modelować naszą bryłę budynku i jest to poprawne.

Arch_xy0.png
(obrazek własny)

Natomiast PZT powinniśmy robić na prawdziwych współrzędnych, aby lepiej współpracowało się nam w branżystami (np. drogowiec, geodeta).

Podłączenie mapy do projektu

Ja w tym celu korzystam z polecenie "wstaw rysunek zewnętrzny". Nieważne jest dla mnie czy mapę mam w .tif, .jpg czy .dwg. W przypadku map w rastrach podłączenie takie nie powoduje znacznego zwiększenia rozmiaru pliku Archicada. W przypadku map w dwg nie powoduje bałaganu w warstwach projektu Archicada.

Arch_Wstaw.png
(obrazek własny)

Odszukanie krzyża ze współrzędnymi

Mapa sytuacyjno-wysokościowa (każda mapa do celów projektowych) ma naniesione krzyże. Przynajmniej jeden krzyż powinien mieć naniesione współrzędne. Musimy odszukać ten krzyż. Jeżeli nie ma to trzeba porozmawiać z geodetą aby takie współrzędne naniósł.
Spisujemy sobie te współrzędne.

Arch_krzyz.png
(obrazek własny)

Układy współrzędnych

Teoretycznie obowiązującym układem współrzędnych płaskich w Polsce od 2010 roku jest układ PL-2000, który powinien być stosowany do tworzenia map w skalach większych od 1:10000 (czyli np. w mapach w skali 1:5000, 1:1000, 1:500, etc. ). Układ PL-2000 zastąpił wcześniej używany układ współrzędnych 1965. Ale to teoria.
W praktyce większość starostw powiatowych ma mapy w formie papierowej (lub na foliach) w układzie 1965 i nie są kompletnie przygotowani na układ PL-2000, więc nadal wykonuje się mapy do celów projektowych w układzie 1965. To w jakim układzie jest wykonana mapa powinno być opisane w tabelce na rysunku mapy.
Układ współrzędnych 1965 jest odwróconym układem matematycznym. Czyli zawsze pierwsza liczba na krzyżu jest 'y' a druga 'x'. Współrzędne podane są w metrach.

Arch_krzyz_rewers.png
(obrazek własny)

Ustawienie mapy na współrzędnych

Mając spisane współrzędne krzyża, możemy ustawić na nich mapę w Archicadzie. Przestawiamy jednostki robocze na metry i rysujemy linie o długościach jak współrzędne od środka lokalnego projektu w osiach y i x.

Arch_Poly.png
(obrazek własny)

Następnie łapiemy naszą mapę za środek krzyża i przesuwamy do punktu, który wskazały nam linie.

Arch_wspol.png
(obrazek własny)

Tu film na którym pokazałem cały proces

Podsumowanie

W ten sposób mamy mapę ustawioną na poprawnych współrzędnych i dalsza współpraca przy projekcie z branżystami jest przyjemniejsza i szybsza.
Minusem tego rozwiązania jest rysowanie Projektu Zagospodarowania Terenu w 2D za pomocą liń i wypełnień. Archicad ma problemy z poprawnym wyświetlaniem brył 3D i tekstur im dalej znajdują się od lokalnego środka projektu.

Reklama niesponsorowana

Wpis dodany przez platformę blogową Engrve. Ma mega przyjazny edytor MD. I jak wpis będzie się źle wyświetlał na innych frontach to wina @nicniezgrublem ;).


Oryginally posted on Steem Blog. Steem blog powered by ENGRAVE.

  • 19Upvotes
  • $0.51Reward
  • 0Comments

Comments

You can login with your Steem account using secure Steemconnect and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments