2 years ago

Archicad Tip #2 - Własny znacznik

W Archicadzie można w prosty sposób zdefiniować elementy z własnymi parametrami i zapisać je jako "ulubione" np. okno

Fav_okno.png

Natomiast zdefiniowanie własnego znacznika okien/drzwi/świetlików, tak żeby wykorzystać go w innych projektach jest trochę ukryte.

Zaczynamy

Otwieramy Okno > Paski narzędzi > Edytuj elementy biblioteczne GDL. Z tego paska narzędzi wybieramy " Otwórz według podtypu".

Znacz_pasek_n.png

Z listy, która nam się otworzy, wybieramy znacznik, który nas interesuje i klikamy otwórz.

Znacznik_list.png

Otworzy nam się karta z ustawieniami znacznika. Teraz od razu klikamy menu Plik > Zapisz jako. Wybieramy bibliotekę wewnętrzną, zmieniamy nazwę znacznika i zapisujemy.

Znacznik_save.png

Nie polecam zabawy na domyślnym znaczniku (ogólnie domyślnych obiektach GDL) bo jak coś namieszamy to najszybszym powrotem do stanu pierwotnego może być reinstalacja Archicada.
Wybieramy zakładkę "Parametry".

Znacznik_parametry.png

Tu dostosowujemy znacznik do naszych potrzeb a następnie zapisujemy go ( Plik > Zapisz). Teraz możemy w opcjach okna/drzwi wybrać nasz znacznik.

Znacznik_fin.png

Podsumowanie

Stworzony w ten sposób znacznik ma przynajmniej dwie zalety. Możemy go w każdej chwili wyedytować, zapisać a następnie przeładować biblioteki projektu. Nasz znacznik uaktualni się w każdym oknie/drzwiach, w których jest użyty. Drugą zaletą jest to, że znacznik został zapisany w naszej wewnętrznej bibliotece jako osobny obiekt GDL, co pozwala nam na wyeksportowanie go do pliku .gsm a następnie zaimportowanie do dowolnego innego projektu.


Oryginally posted on Steem Blog. Steem blog powered by ENGRAVE.

  • 4Upvotes
  • $0.06Reward
  • 0Comments

Comments

You can login with your Steem account using secure Steemconnect and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments