2 years ago

Inwestycje budowlane cz.II (wersja z dobrym tagiem polish)

Ok. Mamy i przeczytaliśmy MPZP lub DWZ. Na co warto zwrócić szczególną uwagę czytając te dokumenty oprócz wskaźników budowlanych takich jak intensywność zabudowy czy powierzchnia czynna biologicznie itp:

  • czy działka leży w strefie konserwatorskiej i czy trzeba uzyskać zgodę od Konserwatora Zabytków. Konserwator może bardzo dalece zaingerować z wasz projekt. Narzucić kolorystykę elewacji, dobór materiałów, podziały okienne. Ogólnie może (nie musi) przyczepić się do wyglądu elewacji budynku.

  • czy działka leży w strefie archeologicznej i czy trzeba zgłaszać zamierzenie budowlane u archeologa. Archeolog to taki Paladyn lvl 100 wśród Konserwatorów Zabytków :). Może zblokować wam budowę na rok bo gdzieś w wykopie zobaczył kawałek starej miski (przykład z jednej z budów). Oczywiście nie mówię że wszyscy tacy są ale ja nie potrafię myśleć ciepło o tych Instytucjach.

Oprócz przeczytania MPZP należy zapoznać się z załącznikiem graficznym, który zawsze jest dołączany. Sprawdzić czy przez działkę nie przechodzi napowietrzna linia energetyczna. A jak przechodzi to czy jest zaznaczona strefa ochronna w której nie można budować. Gdzie jest linia zabudowy lub nieprzekraczalna linia zabudowy (są to dwie rożne rzeczy). Czy przy działce biegnie jakiś ciek wodny i czy są wyznaczone przy nim strefy ochronne.
Często załączniki graficzne wyglądają tak:

Wypis_Wyrys.jpg
(ten wyrys jest sprzed dwóch lat)

Jak widzę coś takiego to mam wrażenie że przed chwilą skończyła się okupacja. Na szczęście powoli się to zmienia i miasta i gminy udostępniają plany na swoich stronach.

Krok następny

Trzeba się udać do Wydziały Geodezji i kupić wypis z ewidencji gruntów. Pewnie będziecie musieli zlecić to architektowi lub jakiemuś projektantowi z uprawnieniami. Bo zwykły obywatel z ulicy raczej tego nie dostanie. Po co nam wypis z ewidencji? Żeby wiedzieć kto jest naszym sąsiadem. Jest to istotne w momencie gdy będziemy potrzebowali zgody tegoż sąsiada na przejście przez jego działkę z naszymi sieciami (woda, kanalizacja) i wpiąć się do istniejącej sieci, a może się okazać, że ów sąsiad mieszka na Florydzie.
Dobrze też jest kupić w wydziale geodezji mapę systuacyjno-wysokościową. Ma ona wartość jedynie poglądową ponieważ przeważnie jest nieaktualne ale projektant może już wstępnie z niej wyczytać co biegnie pod ziemią i zrobić koncepcję.

Dopiero po zapoznaniu się z tymi dokumentami można kupić działkę lub nie. Ale jest to moje zdanie. Większość inwestorów widzi tylko cenę za 1m kwadratowy działki.

  • 6Upvotes
  • $0.17Reward
  • 4Comments

Comments

You can login with your Steem account using secure Steemconnect and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments