Moje zgłoszenie do konsursu na projekt koszulki steemit

Moje zgłoszenie do konkursu organizowanego przez @steemitblog. W zamyśle tył powinien mieć nadruk użytkownika, który zamawia koszulkę.

T-Shirt MockUp_Front_lowres.jpg
(praca własna. Affinity Photo)

T-Shirt MockUp_Back_lowres.jpg
(praca własna. Affinity Photo)

Na steemit'owych meetup'ach chyba łatwiej byłoby dopasować twarz do konta ;).